Læs her om ansøgning til ungdomsuddannelse 2018 


Mere om ansøgningsfrister for UDDANNELSESPARATE samt hvordan man søger, se længere nede på siden

Videre efter grundskolen - hvordan? Uddannelsesguiden om uddannelsesparathed og ansøgning samt frister, download pdf

- Videoer med gode råd samt vejledning til ansøgning

- Forældrevejledning til tilmeldingsportalen optagelse.dk (pdf)

- Hvordan vælger man uddannelse? Download flyer

Uddannelsesguiden til forældre

Kære mor og far - Hjælp til vejledning af dit barn

- Ved du hvad dit barn drømmer om?

- Læs mere om erhvervsuddannelser

Sådan bliver du dit barns bedste vejleder

Mor er den vigtigste vejleder - Artikel fra Folkeskolen

Forældreguiden på Facebook

Uddannelse - Dit barns fremtid - PDF (Dansk udgave)

Uddannelse - Dit barns fremtid (arabisk, engelsk, farsi, pashto, somali, tyrkisk og urdu)

Forældreguiden - Sådan lærer dit barn at træffe gode valg - Bog om emnet

 - Se videoer om uddannelse

- ÅBENT HUS ungdomsuddannelser

Uddannelsesparathed

Alle unge, som afslutter 9. eller 10. klasse og søger ind på en ungdomsuddannelse, skal have vurderet om de er uddannelsesparate. Det er UU-vejlederen som laver den vurdering. Det gøres i samarbejde med skolen og med jer. Formålet med vurderingen er ikke at forhindre den unge i at komme i gang med uddannelse, men at de unge kommer i gang med en uddannelse, som de har forudsætningerne for at gennemføre. Et andet formål er, at de unge, som ikke er uddannelsesparate, får et tilbud der kan gøre dem parate til uddannelse. Se 'Forælder til ung i 9. eller 10. klasse'

Læs mere her: Uddannelsesparathedsvurdering

Hvis dit barn vurderes uddannelsesparat

Hvis dit barn vurderes uddannelsesparat vil det modtage kollektiv vejledning i skolen af en UU-vejleder. Her vil dit barn blive orienteret om uddannelsessystemet, introduktionskurser, mulighed for praktik og tilmelding til ungdomsuddannelse, herunder hvordan uddannelsesplanen udfyldes i optagelse.dk. Dit barn skal via optagelse.dk selv søge uddannelse inden 1. marts, og som forælder skal du underskrive planen digitalt med dit NemID for, at den er gældende.

UU-vejledernes indsats skal være målrettet den gruppe af unge, som har de største behov for vejledning, så hvis dit barn har behov for individuel vejledning kan det benytte sig af e-vejledning, hvor det er muligt at blive vejledt telefonisk, via sms, over chat eller email.

Hvis dit barn vurderes ikke-uddannelsesparat

Hvis dit barn vurderes ikke-uddannelsesparat, vil UU-vejlederen og skolen i samarbejde med dig og dit barn lave en plan for, hvordan dit barn kan blive uddannelsesparat efter 9. eller 10. klasse. Planen kan indeholde brobygning, praktik samt andre tiltag.

Du kan læse mere om vejledningsaktiviteterne introduktionskurser, erhvervspraktik og brobygning her.

For de elever, der vurderes ikke-uddannelsesparate i 8. klasse, foretages der en ny vurdering i 9. og 10. klasse, og UU revurderer ligeledes eleven, hvis der foretages ændringer i valg af ungdomsuddannelse, hvis det faglige niveau er faldet siden 8. klasse, eller hvis skolens leder vurderer, at de personlige eller sociale forudsætninger har ændret sig væsentligt i en negativ retning.

Uddannelsespligt for unge mellem 15 og 17 år

Når en ung er under 18 år, har han/hun pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller i gang med en anden uddannelsesrettet aktivitet. Det fremgår af uddannelsesplanen, hvordan uddannelsespligten overholdes.

Hvis uddannelsesplanen ikke overholdes, vil UU-vejlederen tage kontakt til den unge senest fem dage efter, at vi er blevet bekendt med, at planen ikke følges. UU-vejlederen kan hjælpe med at finde ud af, hvordan den unge bedst muligt kommer i gang med en uddannelse. Det kan fx være at gå på et afklarende forløb eller være i praktik for at finde ud af, hvad den unge gerne vil og har mulighed for. Sammen med vejlederen laves der en plan for, hvad de næste skridt skal være for at komme i gang med en ungdomsuddannelse. 

UU skal tilbyde den unge en ny aktivitet senest 30 dage efter, at kontakten er etableret.

At unge under 18 år har uddannelsespligt betyder også, at ungeydelsen kan standses, hvis uddannelsesplanen ikke overholdes.


Specialundervisning
Forældrepjece om specialundervisning i folkeskolen


Ansøgningsfrister for UDDANNELSESPARATE samt hvordan man søger:

Eleven søger om optagelse på på den uddannelse eleven er vurderet uddannelsesparat til ved at skrive sit uddannelsesønske i uddannelsesplanen (tilmeldingen) på www.optagelse.dk

Da eleven er vurderet uddannelsesparat, skal eleven samt forældre/værge selv sørge for at sende uddannelsesplanen (tilmeldingen) til den ønskede uddannelsesinstitution via www.optagelse.dk SENEST DEN 1. MARTS 2018

Ansøgningen skal underskrives elektronisk/signeres af forældre/værge, dette kan gøres fra 2. februar 2018

Videre efter grundskolen - hvordan? Uddannelsesguiden om uddannelsesparathed og ansøgning samt frister, download pdf

 

Vejledning af uddannelsesparate elever - eVejledning:

    


Find UU-vejleder
Find vejleder

Læs mere om:

- Vejledningsaktiviteter: Introduktionskurser for elever i 8. klasse, brobygning for 9. og 10. klasse, erhvervspraktik for 8.-10. klasse

Støtte og mentorordninger til overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelse

 

Rabat på offentlig transport - Ungdomskort

Ungdomskort giver unge rabat på offentlig transport mellem skole og bopæl. Med et ungdomskort kan man rejse billigt til og fra ens uddannelsessted i Danmark. Derudover giver ungdomskortet mulighed for at rejse rundt i Danmark til nedsat pris.

Man kan få et ungdomskort, hvis man er 16-19 år og elev på en ungdomsuddannelse


Mere information

Vejleder på 10. klasse Gribskov:
Janne Lönqvist
Mobil: 7249 6728
Mail: jalon@gribskov.dk

Pjecer

Uddannelsesparathed

Links

- Bekendtgørelse om uddannelsesparathed mm