Overgangsmentor

Elever på 9. og 10. årgang, som skønnes at have særlige vanskeligheder ved overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelserne kan få bistand af en mentor fra UU-Gribskov. Mentoren er den vejleder, som eleven har haft i 9. eller 10. kl. Vejlederen (mentoren) er bindeled mellem eleven og uddannelsessystemet og hjælper med at etablere kontakt til de relevante uddannelsessteder.