STU er en uddannelse der er tilrettelagt for unge udviklingshæmmede samt andre unge, der af fysisk eller psykiske grunde ikke kan klare at gennemføre en ungdomsuddannelse på almindelige vilkår, selv med al mulig specialpædagogiske støtte..

STU er en individuel uddannelse, som den unge skal visitere til. Det vil sige STU-vejlederen indstiller i samarbejde med den unge, forældre og andre relevante fagpersoner til visitationen i Gribskov Kommune.indeholder allerførst undervisning på skole, praktisk træning samt praktik ophold i virksomhed eller institutioner.

Hvis den unge visiteres til at være i målgruppen for STU har den unge retskrav på 3 års uddannelse.

Krav

-Du skal være under 25 år

-Du skal have gennemført 9 års grundskole

 

Kontakt STU-vejleder for mere information

Andy Winterbottom

Mere information

Relevante links

- Uddannelsesguiden

- Ministeriets hjemmeside om STU