Læs her: Nyt om adgangskrav til de tre-årige gymnasiale uddannelser med start skoleåret 2019/2020


Der er fem gymnasiale uddannelser med hvert sit faglige fokus, som igen tilbyder forskellige linier.  
Det giver dig mulighed for at vælge efter interesse, og efter den type der passer dig bedst.

Uddannelse fokus Varighed
STX Almene gymnasium 3 år
HHX Højere handelseksamen 3 år
HTX Højere tekniske eksamen 3 år
EUX Komination af Gymnasiel og EUD Op til 4½ år
HF Højere forberedelseseksamen 2 år


De fleste fag på en gymnasial uddannelse udbydes også som enkeltfag. Det kan man benytte, hvis man fx skal supplere, eller som voksen har en særlig interesse for et bestemt fag.

En gymnasial eksamen giver mulighed for at søge optagelse på en videregående uddannelse.

For at få adgang til en gymnasial uddannelse skal du have have taget folkeskolen 9. klasses afgangsprøve (10. klasse for HF).


Gymnasiale
uddannelser

Studentereksamen (stx): Læs mere her

En elev fortæller om uddannelsen


Højere handelseksamen (hhx):
 Læs mere her

Elever fortæller om uddannelsen


Højere teknisk eksamen (htx): 
Læs mere her


Højere forberedelseseksamen (hf):
Læs mere her


hf som enkeltfag: Læs mere herEUX - kombiner en gymnasial uddannelse med en erhvervsuddannelse

EUX Business: Handelsskolen K-Nord, Hillerød samt Erhvervsskolen Nordsjælland

Teknisk EUX: Erhvervsskolen Nordsjælland

Følgende sjove video er lavet af Københavns Tekniske Skole, men uddannelserne kan tages i Hillerød: Klik her for at se video

 

International Baccalaureate (IB) - Internationale gymnasiale uddannelser

Læs om uddannelsen

En elev fortæller om uddannelsen

Find skole