Egu er en forkortelse for erhvervsgrunduddannelse og er henvendt til de unge, der foretrækker at arbejde praktisk frem for at gå i skole.

Egu varer normalt to år, og uddannelsen består af vekslen mellem praktik og skoleforløb. Skoledelen kan vare mellem 20 og 40 uger. Den enkelte egu-elev er selv med til at vælge skoleforløb, så uddannelsen bliver individuelt tilrettelagt efter den unges ønsker, behov og kompetencer. Undervisningen kan eksempelvis foregå på AMU-kurser, erhvervsskoler, produktionsskoler eller højskoler.

Unge kan tage en egu inden for de fleste brancher. Der findes praktikpladser på både det offentlige og det private arbejdsmarked. Den unge får elevløn under sin praktik og skoleydelse i skoledelen. 

Efter en afsluttet egu kan den unge enten begynde i job eller fortsætte sin uddannelse på eksempelvis en teknisk skole, hvor der ofte vil der mulighed for at få merit for nogle af de kurser, den unge har taget under sin egu. Med et egu-uddannelsesbevis i baghånden har den unge også mulighed for at melde sig ind i en a-kasse og derigennem blive berettiget til at modtage dagpenge ved ledighed.

Adgangskrav

For at begynde på egu skal den unge have afsluttet grundskolen og være under 30 år. Den unge skal være afklaret om, hvilken branche egu’en skal tages indenfor. Desuden skal den unge have praktisk erfaring på området gennem en længerevarende praktik på minimum fire uger, der viser at den unge  er mødestabil, pålidelig og kan tage initiativ samt være i stand til at arbejde 37 timer om ugen.

Det er den unges UU-vejleder, der indstiller den unge til egu via egu-vejlederen. Den unge er først begyndt på egu, når vedkommende har fået en praktikplads eller skoleforløb. Under egu’en har den unge sin personlige egu-vejleder, der hjælper med at finde praktikplads, relevante skoleforløb samt med praktiske ting i forbindelse med uddannelsen.