At vælge 10. klasse kan være en god idé hvis:

  • Du er i tvivl om hvilken ungdomsuddannelse du skal vælge
  • Du vil gerne forbedre dig fagligt
  • Du synes du har brug for et år mere til at modnes og udvikle dig personligt

10. klasse byder på et anderledes indhold i undervisningen, hvor du er medbestemmende og medansvarlig. Det kræver, at du er aktiv.

Den obligatoriske del består af fagene dansk, engelsk og matematik. Du kan vælge at aflægge folkeskolens afgangsprøve (9.klasse) eller 10.klasse prøve i disse fag.

Hvis du har læsevanskeligheder, kan du få særlig læseundervisning.

Den valgfri del består af tilbudsfagene tysk/fransk og fysik/kemi. Du kan kun vælge tysk/fransk, hvis du har haft fagene som tilbudsfag i (7.), 8. og 9. klasse. Du kan vælge at aflægge 10. klasse prøve i disse fag.

Der indgår minimum ét brobygningsforløb hvor du deltager i underviningen på nogle uddannelser som du på den måde lærer at kende, som hjælp til at træffe dit valg af ungdomsuddannelse efter 10. klasse. Du vil få nærmere oplysning om brobygning. Du vil også få mulighed for at deltage i ulønnet praktik i en virksomhed, for at lære erhvervslivet at kende.

Du skal udarbejde en OSO (Obligatorisk Selvvalgt Opgave). Opgaven giver dig mulighed for at undersøge forskellige forhold der er gældende for den uddannelse, du har valgt at skrive om.

Undervisningen er på mindst 28 timer om ugen. Vær opmærksom på, at skolernes skemaer kan se meget forskellige ud.

Brug dit 10. skoleår fornuftigt - hvis du vælger endnu et år for at forbedre dine karakterer, så skal du stille krav til dig selv og din egen arbejdsindsats.

Vejledning og samtaler er en vigtig del af 10. klasse, og der arbejdes med din uddannelsesplan.

Din klasselærer og din UU-vejleder vil kunne orientere dig og dine forældre om 10. klasse generelt samt om andre uddannelsesmuligheder.

Ved tilmelding skal du fremsende en digital ansøgning via www.optagelse.dk.