95-procent-målsætningen

UU-Gribskov er hovedaktør i opfyldelsen af målet om at opfylde den nationale målsætning om, at 95-procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015. Alle unge i Gribskov Kommune er tilknyttet en vejleder fra UU-Gribskov. Vi samarbejder desuden med alle grundskoler og regionale ungdomsuddannelser.

 

De fire kvalitetsmål for erhvervsuddannelsernes udvikling

UU-Gribskov bidrager ligeledes til opfyldelsen af målene for at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. 

Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.
Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.
Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt.
Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes.

 

Ungestrategi i Gribskov

Gribskov Kommune har udarbejdet en overordnet Børne- og ungepolitik.

 

Mål og vision

Vi vejleder med fokus på at udfordre den enkelte unges uddannelsesmæssige potentialer, så enhver ung kan udarbejde en plan for sin fremtid. Vi har særligt fokus på de unge, som har særligt behov for vejledning, og medvirker på den måde til integration, inklusion og social mobilitet. 

 

Uddannelsesstatistik

Ministeriet for Børn og Undervisning udarbejder landsdækkende, regionale og lokale statistikker på uddannelsesområdet