Unge i Job & Uddannelse

Et projekt etableret i samarbejde mellem det lokale erhvervsliv, Gribskov Uddannelsescenter og Jobcenter Gribskov.

Formålet med projektet er, via brobygning mellem lokale virksomheder og uddannelsescentret at skabe job, praktik og uddannelsesforløb lokalt i Gribskov Kommune.

Målgruppe:

Unge i alderen 15 til 25 år, der ikke er i gang med skole, uddannelse eller arbejde. Det er unge med særligt vanskelige livsvilkår, unge som ikke umiddelbart er parate til at indgå på arbejdsmarkedet på almindelige vilkår. Karakteristisk for de unge i projektet er, at de er motiverede for at ændre på tingene og komme ind på arbejdsmarkedet. Men har behov for en hjælpende hånd for at komme i gang med uddannelse og arbejdsliv.

Projektleder: Steen Hansen

 

Dygtige Unge

Et samarbejde mellem Hillerød, Helsingør og Gribskov Kommune samt Nordsjælland Håndbold.
Projektet er etableret med det formål at formidle job og uddannelses pladser til unge i Nordsjælland.
Der er tale om unge i alderen 15 til 25 år.
Unge som har behov for en ekstra håndsrækning for at komme igang på arbejdsmarkedet og med uddannelse.
I samarbejde med en række frivillige Mentorer fra erhvervslivet, forsøger vi at få lokale virksomheder til at stille arbejds og uddannelsespladser
Til rådighed.

Baggrund for projektet er de svære vilkår unge har for at komme ind på arbejdsmarkedet i en tid med stigende arbejdsløshed.
Ca. 30 % af vores unge har ikke gennemført en uddannelse 10 år efter de har forladt folkeskolen.
En relativ stor del af dem stiller særlige krav i forhold til motivation og har behov for støtte i forbindelse med deres indtræden på arbejdsmarkedet.
Erfaringer viser at en målrettet indsats i forhold til denne gruppe af unge, har en kriminel forebyggende effekt og tydelig indflydelse på de unges videre fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Gennem mentor ordninger, støtte fra projektet og i samarbejde med virksomhederne, etableres 3 til 6 måneders praktikforløb for de unge. Efterfølgende er det ambitionen at flere unge konsolideres på arbejdsmarkedet og for nogles vedkommende indgår i uddannelsesforløb
Som udgangspunkt forventes det at de unge aflønnes i henhold til gældende aftaler. Dog kan der i forbindelse med etablering af særlige praktikforløb udbetales arbejdsdusør / Kontanthjælp i henhold til gældende regler.

Projektleder: Steen Hansen

 

Netværksmøder med elever på Erhvervsskolen Nordsjælland

UU-Gribskov udbyder hvert år, i tæt samarbejde med erhvervsskolen, fra studiestart i august måned til ca. midten af marts det efterfølgende år, når de unge er godt i gang med GF2, en netværksgruppe for unge med bopæl i Gribskov Kommune, som begynder uddannelse på Erhvervsskolen Nordsjælland. De seneste år har der været 25-30 unge som ugentligt mødes med en vejleder og en mentor.

Netværket mødes en gang om ugen i en frokostpause, hvor eleverne får en lille sandwich og en flaske vand. Gruppen taler om løst og fast og vejlederne byder ind, når de unge har spørgsmål til deres uddannelse og har brug for støtte i forhold til fx. at fastholde motivationen. 

Erfaringen er, at de unge er meget glade for at deltage og at de unge bruger både vejledere og hinanden på kryds og tværs som støtte, samt at det i væsentlig grad har nedsat antallet af frafald fra uddannelserne på erhvervskolen.

Tovholder: Erik Magius

 

 

 

 

 

Mere information

- Dygtige unge

- Unge på tværs