Studievalgsportfolio

 UU-Gribskovs studievalgsportfolio er under udarbejdelse. Indtil videre henvises til dette link.

 

Netværksmøder med elever på Erhvervsskolen Nordsjælland

UU-Gribskov udbyder hvert år, i tæt samarbejde med erhvervsskolen, fra studiestart i august måned til ca. midten af marts det efterfølgende år, når de unge er godt i gang med GF2, en netværksgruppe for unge med bopæl i Gribskov Kommune, som begynder uddannelse på Erhvervsskolen Nordsjælland. De seneste år har der været 25-30 unge som ugentligt mødes med en vejleder og en mentor.

Netværket mødes en gang om ugen i en frokostpause, hvor eleverne får en lille sandwich og en flaske vand. Gruppen taler om løst og fast og vejlederne byder ind, når de unge har spørgsmål til deres uddannelse og har brug for støtte i forhold til fx. at fastholde motivationen. 

Erfaringen er, at de unge er meget glade for at deltage og at de unge bruger både vejledere og hinanden på kryds og tværs som støtte, samt at det i væsentlig grad har nedsat antallet af frafald fra uddannelserne på erhvervskolen.

Tovholder: Erik Magius