Uddannelsesvejledning - en del af en helhed...

 

UU-vejledningen overgår til at være en del af den kommunale ungeindsats i løbet af 2019.