UU-Gribskov - en del af en helhed...

I årene 2010-2012 gennemførte Gribskov Kommune et tværgående udviklingsprogram på børne- og ungeområdet. Programmet adresserede de mange udfordringer, der er ved at øge andelen af kommunens unge, der starter og gennemfører en ungdomsuddannelse. Et af resultaterne blev åbningen af et uddannelsescenter i august 2012.


Uddannelsescentret er en tværgående enhed med en daglig leder og et overordnet ledelsesteam med ledere fra skoleområdet, arbejdsmarkedsområdet, det sociale område, handicap området og centerchefen for børn- og unge. Området har sin egen økonomiske ramme.


Uddannelsescentret rummer udover UU også kommunens 10. klassestilbud, produktionsskole, jobcenterets kompetenceudviklingsforløb for unge, modtageklasser og mentorstøtte til udsatte unge. Herudover er der etablerede samarbejde med erhvervsliv og frivillige foreninger om forskellige tilbud til unge.